tính năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động ra làm sao

Home / TỔNG HỢP / tính năng đa tiền tệ trong Odoo hoạt động ra làm sao

Chọn sử dụng tùy chọn Đa dòng tiền trong odoo việt nam sẽ được chấp nhận bạn gửi hóa đơn bán hàng, Bảng Báo Giá, đơn mua sắm chọn lựa hoặc nhận hóa đơn và giao dịch thanh toán trong những loại tiền tệ khác với tiền tệ mặc định của Doanh Nghiệp bạn (thường là đồng nội tệ). Với công dụng Đa dòng tiền, bạn cũng có thể có thể tùy chỉnh Các thông tin tài khoản bank trong một loại tiền tệ khác và lập báo cáo với đồng ngoại tệ bạn lựa chọn kích hoạt.

1. cấu hình thiết lập

Bật tính năng đa dòng tiền

Từ menu Kế toán -> cấu hình -> tùy chỉnh & tích chọn “Cho phép đa tiền tệ” sau đó bấm “Áp dụng”

(Accounting -> Configuration -> Settings -> Allow multi currencies -> Apply)

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối ghi lại sự khác biệt giữa việc đăng ký thanh toán & số tiền dự đoán. Ví dụ, nếu một thanh toán giao dịch được trả sau một tháng sau khi xác thực hóa đơn, trong thời gian đó tỷ giá ngoại hối liên tiếp đổi thay. Sự dịch chuyển tỷ giá này sẽ dẫn đến một khoản lỗ tỷ giá hoặc lãi tỷ giá, tất cả sẽ được Odoo ghi lại.

Bạn rất có thể thay đổi tỷ giá trong cài đặt:

Xem hoặc sửa đổi tỷ giá được sử dụng

Bạn rất có thể thông số kỹ thuật thủ công bằng tay tỷ giá tiền tệ bằng phương pháp sử dụng menu Kế toán -> cấu hình -> Đa dòng tiền -> tiền tệ

(Accounting -> Multi Currencies -> Currencies)

Mở đồng tiện bạn muốn sử dụng trong Odoo & sửa đổi nó, hãy đảm bảo rằng đồng xu tiền đó được kích hoạt

Click vào nút “Xem tỷ giá” (View Rates) để sửa đổi & xem lịch sử hào hùng tỷ giá. cao nhất bạn nên dựa vào tỷ giá của bank bạn mở thông tin tài khoản ngoại tệ để cập nhật tỷ giá vào hệ thống.

Click vào “Tạo” (Create) để thêm tỷ giá mới, hãy điền đúng chuẩn mực thời hạn & tỷ giá sau đó click nút “Lưu” (Save) khi bạn hoàn thành.

cập nhật tỷ giá tự động hóa

Theo mặc định, tỷ giá tiền tệ cần được updated thủ công. tuy nhiên bạn có thể đồng hóa hóa nó với Yahoo hoặc bank giữa trung tâm Châu Âu. Từ phần cấu hình -> tùy chỉnh thiết lập và đi tới phần cập nhật tỷ giá ngoại tệ.

chọn lựa khoảng thời gian: bằng tay, hằng ngày, Hàng tuần & mỗi tháng. Bạn có khả năng cưỡng chế cập nhật tỷ giá bằng phương pháp click vào nút cập nhật Now. chọn lựa đơn vị chức năng phân phối & bạn có thể cài đặt.

bài viết liên quan odoo việt nam

Chỉ có những đồng tiền được kích hoạt mới có khả năng update tỷ giá.

tuy nhiên, theo chúng tôi, bạn nên áp dụng phương thức cập nhật & sửa đổi tỷ giá bằng tay. việc làm này rất có thể gây nhàm chán và mất thời gian với bạn nhưng lại bảo đảm an toàn được xem đúng chuẩn cho nhu cầu công việc của bạn.

thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống tài khoản.

Trong phần mềm Kế toán, bạn đi đến điều hành kinh tế -> mạng lưới hệ thống tài khoản (Accounting -> Adviser -> Charts of Accounts). Mỗi một thông tin tài khoản, bạn có thể cấu hình thiết lập một loại tiền tệ. hệ thống sẽ bắt buộc toàn bộ Những di chuyển của thông tin tài khoản đó đều có thông tin tài khoản tiền tệ bạn chọn lựa.

Nếu bạn bỏ trống trường này, có nghĩa là nó sẽ xử lý với tất cả Các loại dòng tiền được kích hoạt trong mạng lưới hệ thống của bạn

cấu hình sổ nhật ký

Để ghi lại thanh toán trong đồng tiền khác, bạn cần phải gỡ bỏ Những hạn chế trên sổ nhật ký kế toán. Đi tới menu Kế toán, tại Bảng điều khiển và tinh chỉnh, click vào nút “Thêm” (More) trong sổ nhật ký bạn lựa chọn và tới tùy chỉnh (Settinsg)

Kiểm tra xem trường dòng tiền được để trống hay được đặt trong 1 đồng ngoại tệ mà bạn sẽ sử dụng để thanh toán giao dịch. Nếu trường tin tức này được điền, nghĩa là bạn rất có thể đăng ký giao dịch chỉ bởi đồng xu tiền đó.

2. Cách Odoo thao tác làm việc với Đa dòng tiền

sau khi hoàn thành tất cả các tùy chỉnh trên, bạn sẽ thao tác làm việc trong môi trường đa tiền tệ, mọi bút toán kế toán sẽ được gắn kết tới một đồng xu tiền, nội tệ hoặc ngoại tệ

Đơn bán sản phẩm và hóa đơn bán hàng

Bạn rất có khả năng thiết lập một đồng xu tiền khác với đồng xu tiền mặc định của Doanh Nghiệp trên đơn bán sản phẩm & hóa đơn bán hàng của bạn. đồng xu tiền được tùy chỉnh sẽ được sử dụng trên toàn bộ chứng từ.

Đơn mua hàng và hóa đơn mua sắm

Bạn cũng có thể có thể tùy chỉnh thiết lập một đồng xu tiền khác với đồng tiền mặc định của Doanh Nghiệp trên đơn mua hàng & trên hóa đơn mua hàng của bạn. đồng xu tiền đó sẽ tiến hành thiết lập trên toàn bộ chứng từ.

ĐK giao dịch thanh toán

Trong ứng dụng Kế toán, bạn đi tới bán sản phẩm -> thanh toán giao dịch. ĐK thanh toán & thiết lập cấu hình dòng tiền

Sao kê bank

Khi bạn tạo hoặc nhập sao kê ngân hàng, số tiền được tiến hành bởi đồng xu tiền mặc định của Doanh Nghiệp bạn. Nhưng có hai trường tin tức được bộc lộ, số chi phí thực sự phải trả (đồng nội tệ) và số tiền mà bạn trả (đồng tiền vốn để tthanh toán)

Khi bạn triển khai đối soát, Odoo sẽ liên đới kết nói với giao dịch đúng chuẩn trên hóa đơn. Bạn sẽ nhận giá tốt trên hóa đơn là đồng xu tiền thể hiện trên hóa đơn & số chi phí thực hiện bằng đồng nguyên khối tiền mặc định của Công Ty bạn.

Sổ nhật ký tỷ giá ngoại hối

Bạn đi tới điều hành quản lý kinh tế -> bút toán sổ nhật ký và tìm kiếm Những tỷ giá khác biệt trong sổ nhật ký của bạn. Mọi biến động tỷ giá đều được ghi lại