thí sinh đc 10 ngày phúc khảo bài thi luật pháp của Bộ GD&ĐT

Home / TỔNG HỢP / thí sinh đc 10 ngày phúc khảo bài thi luật pháp của Bộ GD&ĐT

Theo điều khoản của Bộ GD&ĐT, nơi tổ chức thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo của sỹ tử trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có phát ngôn điểm thi và chuyển dữ liệu sỹ tử xin phúc khảo bài thi đến công hội thi.
 

=====>>> Xem thêm: Trung tâm gia sư chất lượng cao tại Hà Nội, gia sư giỏi tại Hà Nội :  tìm gia sư giỏi

Mọi thí sinh đều phải sở hữu quyền phúc khảo bài thi (Ảnh: Mai Châm)

Theo quy chế thi, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký tuyển sinh nơi đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Trường phổ thông, nơi sỹ tử đăng ký tham gia dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm ngày có phát ngôn điểm thi & chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, công hội thi phải công bố and gửi công dụng phúc khảo cho sỹ tử.

so với việc phúc khảo bài thi tự luận, do mỗi bài thi tự luận có 2 CBChT tiến hành theo quy chế thi và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

được biết, kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký hội đồng thi giải quyết chi tiết như sau:

Nếu hiệu quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy công dụng đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;

Nếu hiệu quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của sỹ tử bằng mực màu khác;

Nếu công dụng chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu công dụng chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì đc điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch đối với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu and cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu lộ tiêu cực thì giải quyết theo quy định;

so với chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm, tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo có thành phần cũng giống như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban Chấm thi. Theo đó, điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là vấn đề thi bắt đầu của sỹ tử trong kỳ thi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng