Pháp vinh danh Giáo sư Phan Huy Lê Ngày 20 tháng 3 năm 2017, ông Michel Zink, Giáo sư Học viện Kỹ nghệ Pháp

Home / TỔNG HỢP / Pháp vinh danh Giáo sư Phan Huy Lê Ngày 20 tháng 3 năm 2017, ông Michel Zink, Giáo sư Học viện Kỹ nghệ Pháp

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, ông Michel Zink, Giáo sư Học viện Kỹ nghệ Pháp và Thư ký trọn đời Viện Văn Khắc và Mỹ văn pháp sẽ trao mệnh danh vinh danh Giáo sư Phan Huy Lê vì sự nghiệp nghiên cứu công nghệ xã hội và những đóng góp của giáo sư cho công cuộc giữ giàng gia su quan tu liem di sản lịch sử và văn hóa của Việt Nam.
 

 

GS Sử học Phan Huy Lê

Giáo sư Phan Huy Lê, nhà sử học thông thái nổi tiếng tại Việt Nam và nước ngoài, Giải thưởng Tp. Hồ Chí Minh về Nghiên cứu công nghệ (năm 2016) và tấn sĩ danh dự Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, đã được bầu là Thông tín viên Viện Văn Khắc và Mỹ Văn từ năm 2011.

Chuyến thăm đặc trưng tại Việt Nam của Viện Văn Khắc và văn chương Pháp, cơ quan nghiên cứu được ra đời từ năm 1663, và nhất là của Thư ký trọn đời của Viện bộc lộ uy tín tuyệt vời tìm gia sư tiếng anh của mối quan hệ phối hợp công nghệ Pháp-Việt dưới sự dẫn dắt của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, với trung tâm nghiên cứu hoạt động từ gần 25 năm nay tại Thủ Đô Hà Nội.

Giáo sư Michel Zink sang thăm Việt Nam, ngoài việc vinh danh Giáo sư Phan Huy Lê, cũng sẽ là dịp để tới thăm Viện Hàn lâm công nghệ và phường hội Việt Nam và Cục Lưu trữ Nhà nước, và cũng để tham gia buổi lễ công bố bản thảo minh họa quí báu của tác phẩm Lục Vân Tiên từ thế kỷ 19, được tìm thấy vào năm 2011 tại thư viện Viện Pháp và là báu vật thật sự của văn học Việt Nam.

Buổi lễ vinh danh sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày Pháp ngữ 20 tháng ba, tại Nhà Khánh tiết Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

  Nguồn: Tổng hợp trên mạng